Poznámky k dokumentům

Pro stažení dokumentu klikněte na ikonu DOWNLOAD.

download-icon


Dokumenty mohou být k dispozici v následujících formátech:

Dokument ve formátu DOCx

doc-ico

Pro otevření potřebujete MS Word verzi 2007 nebo vyšší, případně jiný kompatibilní program jako je například OpenOffice.


Dokument ve formátu PDF

pdf-ico

Pro otevření potřebujete Adobe Acrobat Reader.


Dokumenty ke stažení

pdf-ico   GDPR
- Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2018
0.375 MB    download-icon

pdf-ico   GDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů 0.033 MB    download-icon

pdf-ico   GDPR - Jmenování pověřence 0.337 MB   download-icon

pdf-ico   Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 0.033 MB    download-icon

pdf-ico   Plán práce 2019 - 2020 2.620 MB    download-icon

pdf-ico   Školní řád 0.837 MB    download-icon

pdf-ico   Školní řád - Dodatek č. 1 0.008 MB    download-icon

pdf-ico   Školní řád MŠ speciální 0.888 MB    download-icon

pdf-ico   Školní preventivní program 2019 - 2020 0.533 MB    download-icon

pdf-ico   Vnitřní řád internátu 0.300 MB   download-icon

pdf-ico   Vnitřní řád školní jídelny 0.101 MB   download-icon

pdf-ico   Vnitřní řád SPC 0.104 MB    download-icon

pdf ico   Organizační schéma školy 2019 / 2020 0.202 MB    download-icon

Výroční zprávy

pdf ico   Výroční zpráva 2018-2019 0.752 MB    download-icon

Projekty financované EU 

IRV

Škola dostala dotaci z ESF na projekt “Zvýšení kvality vzdělávání” registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697 – operační program pro vývoj a výzkum.

zip-icon   Projekt - Naše cesta 3.662 MB    download-icon

zip-icon   Projekt - Pomáháme 4.292 MB    download-icon

Veřejné zakázky malého rozsahu

zip-icon   Rekonstrukce sociálního zařízení 1. a 2. NP
– budova C,D
 1.395 MB   download-icon

 


 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.