2a3

 

Internát školy

V rámci internátu školy se organizuje a realizuje výchovná a vzdělávací péče, včetně ubytování a stravování, pro všechny ubytované žáky bez rozdílu jejich zařazení v rámci jednotlivých součástí školy.

O zařazení dětí na internát rozhoduje ředitelka školy na základě požadavku rodičů, případně na základě požadavku odpovědných institucí.
Vlastní realizaci výchovné a vzdělávací náplně internátu zabezpečuje kolektiv kvalifikovaných vychovatelek, asistentů pedagogických pracovníků, popřípadě osobních asistentů. Internát školy se nachází v nové budově z roku 2011. Prostory a zařízení internátu jsou moderní s bezbariérovým přístupem a s výtahem. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením a sprchou. Sociální zařízení a sprcha je společná pro dva sousedící pokoje.

Výchovně vzdělávací program internátu je rozložen do pěti pracovních dnů (pondělí – pátek). Příjezd žáků na internát je možný již v neděli od 17:00 nebo v pondělí ráno do 8:00. V pátek žáci opouštějí internát nejpozději v 15:00.

Denní režim internátu pokrývá dobu od budíčku do večerky s výjimkou času stráveného ve škole po dobu vyučování, případně ve školních zájmových kroužcích.

Součástmi výchovně vzdělávacího programu internátu jsou relaxační činnosti, rekreační činnosti, různé typy zájmových činností (kroužky), příprava na vyučování, stolování, případně osobní volno starších žáků.

Úroveň materiálního vybavení internátu odpovídá potřebám kvalitní celodenní péče o ubytované žáky a materiálním možnostem školy. K dispozici je dostačující audiovizuální vybavení (televizory a videorekordéry na klubovnách, včetně velkoplošné projekce DVD, počítače s WIFI připojením k internetu), sportovní vybavení (zařízení tělocvičny, kola, brusle, …), výtvarná a keramická dílna, muzikoterapeutická učebna (africké bubny, klavír, další muzikoterapeutické nástroje), cvičná kuchyňka, snoezelen, čítárna, rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou a další zařízení školy.


foto1foto3foto2

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.