3ZS

 

Začátek školního roku 2019/2020

Prázdniny uběhly jako voda a my se znovu potkáváme v novém školním roce. Letos nás čekají změny, které doprovází stavební úpravy naší třídy i celé budovy. Prozatím se budeme vyučovat v družině v hlavní budově. Letos k nám přibyli i dva noví žáci - Kristýnka Suchá a Štefánek Zubko. Vítáme je v naší třídě a určitě se brzy skamarádíme. Tak s chutí a elánem do nového školního roku, mnoho nového se dozvíme a naučíme. 

IMG 20190924 101221

Den na koloběžkách

Dne 20. 9. 2019 se na naší škole uskutečnila soutěž ,,Den na koloběžkách ". Za naši třídu se nejlépe umístil Honzík Beserle a Štefánek Zubko. Všichni jsme se do soutěže zapojili ze všech sil a soutěž za krásného slunečního počasí jsme si moc užili.

IMG 0509

Číst dál: Den na koloběžkách

Vycházka

V pondělí 23. 9. 2019 jsme se vydali na vycházku, na které jsme pozorovali a povídali si o podzimu, o změnách v přírodě, které s sebou podzim přináší. Sledovali jsme také jak lidé připravují své zahrádky na zimu. Shlédli jsme také video o podzimu, podzimních změnách v přírodě. Dozvěděli jsme se spoustu informací jak se zvířátka připravují na zimu. Své zážitky jsme pak využili ve výtvarné výchově.  

IMG 20191025 112550

Všechny fotografie - Vycházka

Přísaha nováčků Vojenské střední školy MT

I když nám počasí moc nepřálo, přesto jsme se vydali v pátek 27. 9. 2019 na náměstí T. G. Masaryka zhlédnout vojenskou přísahu nováčků. Studenti Vojenské střední školy nám předvedli, co se za ten měsíc naučili a na závěr složili přísahu. Byl to moc pěkný zážitek.

Den se zvířátky

Ve středu 2. 10. 2019 proběhla ve škole beseda na téma ,, Den se zvířaty". Nejdříve jsme zhlédli zajímavé video o zvířatech žijících v přírodě, v lese, doma či v ZOO. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Nakonec jsme si mohli pohladit morčátka, křečky a jiná zvířátka, které přinesli žáci na ukázku ze svých domovů.

IMG 20191002 085632

Číst dál: Den se zvířátky

Branný den na střelnici (2)

Ráno 3. 10. 2019 jsme se celá škola vydala na střelnici, kde probíhal branný den. Soutěžili jsme v různých disciplínách např. chůze po laně, hod granátem, hod na terč a jiné. Všichni jsme se snažili, aby naše sportovní výkony byly co nejlepší. Den na střelnici se nám vydařil, každý z nás obržel diplom a na závěr jsme si opekli na ohni špekáčky. Moc nám chutnali. Branný den na střelnici se nám moc líbil.

 

IMG 20191003 090953

Číst dál: Branný den na střelnici (2)

Dopravní hřiště

V pondělí 21. 10. 2019 jsme navštívili dopravní hřiště, kde jsme si ověřili své znalosti dopravních předpisů. Někteří jezdili na kole, jiní na koloběžkách, někteří si zahráli na chodce. Dopravní soutěž se nám moc libila,  počasí se nám také vydařilo a už se těšíme na příští rok.

IMG 20191021 093905

Číst dál: Dopravní hřiště

Soutěž poznávání ovoce a zeleniny

Dnes jsme se učili poznávat ovoce a zeleninu. Zařazovat ji do správné kategorie. Paní učitelky připravily ovoce a zeleninu na tácky. Děti si nejdříve přivoněly a potom daný plod měly správně zařadit k zelenině nebo ovoci. Poznávání se jim dařilo a zároveň zjišťovali, že ovoce a zeleninu znají například v podobě svačinek nebo že je dostávají k obědu.

Podzimní hrátky

Dne 7. 11. 2019 se v naší škole uskutečnila akce „Podzimní hrátky“, byl to den plný tvůrčích možností a činností s podzimními dary přírody. Hravě vzdělávacích a soutěžních aktivit ušitý na míru zvídavým dětem, které se rády pouštějí do nejrůznějších akcí. Všichni jsme si je náležitě užili v prostorách tělocvičny naší školy, kde je pro nás připravila paní učitelka Zdenka Novotná.

IMG 20191107 092043

Číst dál: Podzimní hrátky

Beseda s městkou policií

Dne 13. 11. 2019 proběhla na naší škole beseda se zástupci Městské policie Moravská Třebová na téma Kyberšikana, šikana a stalking. Beseda byla uskutečněna na základě prevence proti těmto závažným problémům dnešní doby. Žáci byli seznámeni s nebezpečím kyberšikany a šikany, dále se dozvěděli, jak se v takových situacích zachovat, na co dávat pozor a jak reagovat. Na závěr besedy byly všem žákům zodpovězeny dotazy.

IMG 20191113 091000

Číst dál: Beseda s městkou policií

Kukátko

21.11.2019 se uskutečnil již 14. ročník divadelního představení Kukátko. Děti z různých škol i s naší školy si připravily různá divadelní představení, za které na konci divadelní soutěže dostaly sladkou odměnu ve formě dortu. Všichni jsme si to moc užili.

IMG 1079

Číst dál: Kukátko

Vánoční Potštejn

Ve středu 27. 11. 2019 jsme se zúčastnili školního výletu na zámek Potštejn. Na zámku jsme putovali s andělem Arielem a holčičkou Barunkou do Betléma. Betlémský příběh je hrané divadelní představení, které se odehrává ve zcela přetvořených a kulisami vybavených prostorách zámecké expozice. Děti nejprve navštíví Barunčinu staročeskou chaloupku, kde se od její maminky dovídají jaké tradice se dodržovaly za dob naších babiček a prababiček. Barunka se též vyptává na původ Vánoc a na narození Ježíška. Místo spánku se pak neposedná Barunka vydává na cestu dalekou, chce být u toho, až se Ježíšek narodí. Bude spolu s dětmi a andělem Arielem cestovat nejen v čase, ale též po vysokých horách, pustých pouštích, půjde vesnicemi i lesem, potká pasáčky a lid, v Jeruzalémě se sčítající, tři vznešené krále a nenadále se octne na dobovém tržišti. Nakonec Barunka, anděl Ariel i děti vstoupí do Betléma, kde spatří překrásný výjev Svaté rodiny.

20191127 105943

Číst dál: Vánoční Potštejn

Rozsvícení vánočního stromečku 2. 12. 2019

Jako každý rok i letos se na naší škole rozsvítil vánoční stromeček, akce proběhla v aule školy za přítomnosti všech dětí, paní ředitelka popřála dětem krásné vánoční svátky a na závěr si každá z tříd odnesla nějaký ten dáreček.

IMG 20191202 095616

Číst dál: Rozsvícení vánočního stromečku 2. 12. 2019

Mikuláš ve škole 5. 12. 2019

 

I letos k nám zavítal Mikuláš se svojí družinou, s andělem a s čertíky. Mikuláš nejen naděloval, ale také káral. Na děti poté čekaly různé úkoly, hry, zábava a samozřejmě krásná nadílka. Pochutnali jsme si na cukroví, hráli a zpívali koledy. Prostě vše jak má na Mikuláše být. Besídka se nám velmi líbila a těšíme se na příští návštěvu Mikuláše a jeho družiny.

20191205 100922

Číst dál: Mikuláš ve škole 5. 12. 2019

Vánoční výstava

Dne 10. 12. 2019 jsme navštívili muzeum v Moravské Třebové, kde je výstava s názvem Hřebečský betlém a příběh o Annenruhe. Adventní výstava jedinečného betlému, který je zpracován na motivy moravskotřebovské pověsti o Anně. Autor Josef Halda vytvořil základ betlému podle baladické legendy o Annenruhe. Josef Halda vytvořil čtrnáct zastavení, které ilustrují jednotlivé peripetie z příběhu nešťastné lásky. Betlémské postavy jsou zasazeny do třebovských reálií a oblečeny v autentických lidových krojích typických pro folklor Hřebečska.

Vánoční besídka Na Písku

Dne 18. 12. 2019 se jako každý rok uskutečnila školní besídka, kde každá z tříd předvedla své připravené vystoupení. Naše třída si připravila scénku o narození Ježíška, dětem se vystoupení moc povedlo a na závěr si celá škola mohla zadovádět na diskotéce. Byla to akce plná veselí a dobré nálady.

IMG 1201

Číst dál: Vánoční besídka Na Písku

Zpívání u vánočního stromečku

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 jsme si celá škola společně zazpívali koledy za doprovodu kytary u vánočního stromečku na naší škole. Zpívali jsme si koledy jako "Rolničky, rolničky, Vánoce, Vánoce přicházejí,,.  Příjemně nám to všem naladilo krásnou vánoční atmosféru. 

IMG 1134

Číst dál: Zpívání u vánočního stromečku

Třídní vánoční besídka

Poslední školní den v roce 2019 jsme si s dětmi užili ve třídě, kde jsme si uspořádali vánoční besídku. Zpívali jsme koledy, pochutnávali si na cukroví a rozdávali si dárky, které jsme si vzájemně pro sebe připravili. Celé dopoledne bylo velmi příjemné a moc jsme si vše užili. Na závěr jsme si popřáli krásné vánoční prázdniny a šťasté a veselé Vánoce.

IMG 20191220 102244

Číst dál: Třídní vánoční besídka

Artefiletika

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 jsme se zúčastnili Artefiletiky, která byla zaměřena na zimní činnosti. Každý jsme si vytvořili svého sněhuláka a všichni dohromady jsme vytvořili krásnou zasněnou krajinu. Nakreslili jsme si obrázek se zimní tématikou. Všechny činnosti se nám velmi vydařili a my si užili krásné dopoledne.

 IMG 20200123 112939

Číst dál: Artefiletika

Divadlo

V úterý 28.ledna 2020 jsme se zúčastnili divadělního představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Žáci se velmi rádi zapojili do děje pohádky. Představení se nám moc líbilo.

Vysvědčení

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 čtvrtou vyučovací hodinu nás čekalo symbolické ukončení prvního pololetí školního roku a předání vysvědčení žákům. Zhodnotili jsme práci za celé pololetí a popřáli jsme si krásné pololetní prázdniny.

IMG 20200226 101846

 

Číst dál: Vysvědčení

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.