8

 

Čas předvánoční

20191205 103921

Již v adventním čase probíhají na naší škole různé akce, to abychom se ještě více těšili na Vánoce. Jako každý rok se na začátku prosince rozsvítil ve vestibulu školy vánoční stromeček, u kterého si celá škola zazpívala koledy a také nás 5. prosince navštívil Mikuláš s čerty a andělem.

 

 

 

Všechny fotografie - Čas předvánoční

Zábavné dopoledne na střelnici

IMG 20191003 091013Jako každý rok se na naší škole konalo zábavné dopoledne plné her na střelnici. Děti si zaskákaly přes švihadlo, vyzkoušely si hod granátem anebo otestovaly svoji rovnováhu při přecházení po laně. Odměnou jim bylo občerstvení ve formě špekáčků, které si děti samy opekly.

 

 

 

Všechny fotografie - Zábavné dopoledne na střelnici

Den se zvířátky

IMG 20191002 084150V říjnu se na naší škole konal Den se zvířátky. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, každý si z domu mohl přinést mazlíčka. Nakonec každá třída vytvořila krásný plakát, který jsme si vystavili na chodbě. Budeme se těšit na příští rok.

 

 

 

Všechny fotografie - Den se zvířátky

Den na koloběžkách

IMG 0737 V září se naše třída zúčastnila Dne na koloběžkách. Počasí bylo krásné, celá akce se vydařila. Děti si zasoutěžily a z naší třídy se umístila Lucka Ruferová na krásném 3. místě. Budeme se opět těšit příští rok.

 

 

 

Všechny fotografie - Den na koloběžkách

Odborné učiliště Chroustovice

20191105 092609

V úterý 5. 11. 2019 jsme se se žáky 2. stupně vypravili na exkurzi do Chroustovic. Na zdejším odborném učilišti lze studovat 18 různých oborů, od aranžéra květin, pekaře či cukráře až po ošetřovatele zvířat. Naši žáci si vyzkoušeli různé profese, zasoutěžili si a někteří z nich oznámili, že sem ještě zajisté zavítají.

 

 

Všechny fotografie - Odborné učiliště Chroustovice

Kukátko

DSCF9175

V měsíci listopadu se konala jako každý rok přehlídka divadelních vystoupení žáků jak naší školy, tak i škol z okolí. Naše třída zahrála příběh o malém princi, viděli jsme spoustu dalších krásných vystoupení. Všem se jejich výkon podařil a těšíme se zase za rok.

 

 

Všechny fotografie - Kukátko

Lyžařský kurz

IMG 1509

Na začátku měsíce února pořádala naše škola jako každoročně lyžařský kurz. I přes počáteční nepřízeň nám nakonec nasněžilo, tudíž si děti krásně zajezdili, užili si spoustu legrace při večerních hrách, kvízech i na stezce odvahy. Těšíme se na příští rok.

Všechny fotografie - Lyžařský kurz

OU Litomyšl

20200220 111514

 V měsící únoru jsme se společně se sedmým a devátým ročníkem vydali na exkurzi do učiliště v Litomyšli. Počasí se nám vydařilo, žáci si prohlédli školu i její pracoviště, vyzkoušeli si nějaké výrobky a také měli možnost vidět zvířata, která se v objektu chovají. Žákům i nám pedagogům se učiliště velmi líbilo.

Všechny fotografie - OU Litomyšl

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.