header

 

Školní stravování

Stravování zajišťuje školní kuchyně s jídelnou. Denně se zde může stravovat 150 strávníků (dětí, žáků, zaměstnanců). Školní jídelna poskytuje celodenní stravu internátním dětem a obědy dětem docházejícím. Stravování ve školní jídelně je bohaté, pestré, vyvážené a odpovídá zásadám výživových norem.

Cena stravy MŠ: (přesnídávka, oběd, svačinka) 
Strávníci do 6 let: 40,- Kč
Strávníci 7- 10 let: 46,- Kč

Cena obědů:
Strávníci 7- 10 let: 26,- Kč
Strávníci 11 – 14 let: 28,- Kč
Strávníci 15 a více: 29,- Kč

Cena celodenní stravy: (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře)
Strávníci 2- 6 let: 64,- Kč
Strávníci 7- 10 let: 75,- Kč
Strávníci 11 – 14 let: 80,- Kč
Strávníci 15 a více: 88,- Kč

Placení stravného:
Kde? V kanceláři školy na ul. Komenského 287 (hlavní budova), p. Langrová.
Kdy? Stravné je třeba zaplatit alespoň 3 dny na konci měsíce na měsíc následující.
Stravné lze po domluvě platit převodem z účtu.

Odhlašování stravného: 
Osobně či telefonicky v kanceláři školy vždy do 12:00 hodin (tel.: 461 316 055). 
Jen tak je možné stravu (pobyt) na následující den (či dny) stornovat!


foto1foto3foto2

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.