7a9

 

Na farmě U hlídací zebry

 Pokračujeme k ohradám s koňmi, žáci se s nimi seznamují a dozvídají se spoustu zajímavých informací o chovu těchto krásných zvířat, mohou si je pohladit, nakrmit a zblízka prohlédnout. Nakonec následujeme majitele do stájí farmy, kde se ještě seznamujeme se třemi rozpustilými kozlíky a starším hlídacím psem. Odjíždíme spokojeni, plni dojmů z vydařeného výletu...

 

 

20191011 09364220191011 09390620191011 094726 20191011 10004520191011 10083520191011 10105220191011 10134420191011 10154820191011 104625

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.