5

 

Domácí úkoly 8

20200503 154125   20200503 154146   20200503 154159

ČJ s. 65/cv.13 Na mýtině

Kdo si hraje na mýtině?   Na mýtině si hrají děti.

Co dělá Mirek a Milada?   Mirek a Milada běhají po lese.

Co dělá Milena?   Milena trhá květiny.

Co se stalo Michalovi?   Michal běžel rychle a spadl na zem.

Proč Michal upadl?   Michal upadl, protože nedával pozor na cestu a zakopl o pařez.

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.